Alla typer av gräv-, schakt- och anläggningsarbeten!

Kvalitetssystem

 

Underlag för kvalitetssäkring

 

Tommy Johansson

  • Ekonomi
  • Kvalitet
  • Miljö
  • Arbetsledning och utsättning
  • Reparationer

 

Sven Eklund

  • Utsättning

 

Maskinister

  • Ansvarar för att sina maskiner sköts efter gällande skötselinstruktioner.

 

Alla anställda

  • Strävar för att utföra arbetsmomenten till en hög kvalitet.

 

Checklista och avvikelseblankett.

  • Maskinskötsel

Frågor?

 

Kontakta oss gärna om ni undrar över något.

 

Nybro Gräv & Schakt AB

Titanvägen 4

382 46 NYBRO

 

Telefon:

0481-15575

 

Fax:

0481-141 80